A A English | Cymraeg

Gweithredu ar anabledd: hawl i fyw’n annibynnol, 22/10/2018 [C]

31.10.18

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am sylwadau ar gynigion i ddatblygu a gwella mynediad i gymorth, cyngor a gwasanaethau ar gyfer pobl anabl yng Nghymru.

Mae’r fframwaith a’r cynllun gweithredu drafft yn cynnwys cynigion sy’n bwriadu ymdrin ag anghydraddoldebau a thlodi mae pobl anabl yn eu dioddef, hyrwyddo cyfleoedd cyfartal a chynnig cefnogaeth i gyrchu adnoddau a gwasanaethau prif-ffrwd yn haws.

Y dyddiad cau am ymatebion i’r ymgynghoriad yw 18 Ionawr 2018

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad ar-lein, drwy wefan Llywodraeth Cymru.