A A English | Cymraeg

Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol

13.11.17

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei strategaeth genedlaethol ar gyfer cyflawni ei blaenoriaethau am weddill tymor y Cynulliad.

Nod y strategaeth yw mynd i’r afael â’r heriau mawr y mae’r genedl yn eu hwynebu. Y bwriad yw cynyddu cydweithio yn y sector cyhoeddus a gwella’r ffordd y darperir gwasanaethau.

Mae’r cynllun yn tynnu sylw at bum maes allweddol sydd â’r potensial i gael effaith go iawn ar ffyniant a lles yn y tymor hir: y blynyddoedd cynnar, tai, gofal cymdeithasol, iechyd meddwl, a sgiliau. Gall ymyrryd yn gynnar a gwasanaethau  mwy integredig yn y meysydd hyn wneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl.

I ddarllen mwy gan Lywodraeth Cymru am gyhoeddi’r adroddiad, ewch i’w gwefan. I ddarllen yr adroddiad llawn, cliciwch yma.