A A English | Cymraeg

Estyn: Parodrwydd ar gyfer Diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol, 30/10/2018 [C]

31.10.18

Gofynnodd Ysgfrifennydd y Cabinet dros Addysg i Estyn am yr adroddiad gwreiddiol, ‘Parodrwydd ar gyfer Diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol’.

Mae’r adroddiad yn edrych ar i ba raddau mae ysgolion cynradd ac uwchradd a gynhelir, unedau cyfeirio disgyblion a lleoliadau addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) yn paratoi i weithredu’r newidiadau yn Neddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.

Mae’r adroddiad yn gwneud nifer o ganfyddiadau y mae modd eu darllen yn llawn yn yr ynghyd ag un argymhelliad; sef bod awdurdodau lleol yn mynnu’r wybodaeth ddiweddaraf am y canllawiau a’r deunyddiau hyfforddi a gynhyrchir gan Lywodraeth Cymru.

Ewch i wefan Estyn i ddarllen yr adroddiad llawn.