A A English | Cymraeg

Effaith y Mesur Hawliau Plant (Cymru) 2011, 12/08/2019 [C]

12.08.19

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad byr i effaith y Mesur Hawliau Plant (Cymru) 2011.

Mae’r Pwyllgor am edrych i weld faint o effaith mae’r Mesur wedi’i chael ar benderfyniadau Llywodraeth Cymru. Mae hefyd am edrych i weld a yw’r Mesur wedi arwain at ganlyniadau gwell i blant a phobl ifanc yng Nghymru, ymhlith pethau eraill.

Bydd yr ymchwiliad yn dod i ben ar 20 Medi 2019 am 17:00.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae cyflwyno tystiolaeth i’r ymchwiliad, a chylch gorchwyl llawn, ewch i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.