A A English | Cymraeg

Dywedwch hi fel mae hi, 19/11/10 [C]

23.11.10

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cynhyrchu pecyn cymorth sydd â’r nod o gymorth plant a phobl ifanc i fanteisio hyd yr eithaf ar gyfleoedd yn y cyfryngau i adrodd eu storïau cadarnhaol mewn print, ar yr awyr neu ar y rhyngrwyd fyd-eang.

Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys gwybodaeth gefndirol am y modd o gael mynediad at y cyfryngau, ochr yn ochr â llunio rhediad stori, gyda chyfres o weithgareddau, cynghorion a thactegau sy’n cael eu hawgrymu.  

Mae’r adnodd ar gael i’w lawrlwytho oddi ar wefan CCUHP – Gwneud Pethau’n Iawn.