A A English | Cymraeg

Diwygio Etholiadol ym maes Llywodraeth Leol yng Nghymru – Hydref 2017

10.10.17

Hwn yw ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Ddiwygio Etholiadol ym maes Llywodraeth Leol yng Nghymru.

Holodd Plant yng Nghymru 368 o bobl yn yr ystod oedran Dan 18, Rhwng 18 a 25 a Dros 25.

Gofynnwyd am eu barn am:

  • Gostwng yr oedran pleidleisio yng Nghymru,
  • A ddylid caniatáu i staff llywodraeth leol gynorthwyo pobl i gofrestru,
  • A ddylid cael un gofrestr etholiadol ar gyfer Cymru,
  • Y gwahanol ddulliau pleidleisio allai fod ar gael.

Dywedodd tri chwarter y bobl a holwyd (74%) eu bod yn cefnogi gostwng yr oedran pleidleisio yng Nghymru.

Gallwch lawrlwytho ein hymateb isod. Mae Adran 1 yn ymwneud â’r ymatebion i’r arolwg, ac Adran 2 yn ymwneud â safbwynt lawnach Plant yng Nghymru.

Electoral Reform in Local Government in Wales Section 1

Electoral Reform in Local Government in Wales Section 2