A A English | Cymraeg

Datganiad Ysgrifenedig – Cyhoeddi Canllawiau Gwrthsafiad a Pharch wedi’u diweddaru

12.01.16

Mae Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, wedi gwneud datganiad sy’n cyhoeddi’r canllawiau wedi eu diweddaru ar gyfer Gwrthsafiad a Pharch – Datblygu Cydlyniant Cymunedol.

Cyhoeddwyd y canllawiau wedi eu diweddaru ar wefan Llywodraeth Cymru ynghyd ag adnodd cysylltiedig.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi Canllawiau Dyletswydd i Atal: ar gyfer Cymru a Lloegr i’w defnyddio gan gyrff cyhoeddus penodol, gan gynnwys darparwyr addysg o dan ddyletswydd newydd Deddf Gwrth-derfysgaeth a Diogelwch 2015.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.