A A English | Cymraeg

Datganiad ysgrifenedig: Adroddiad ar gydymffurfiaeth â’r ddyletswydd o dan adran 1 o Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011, 06/03/18 [C]

06.03.18

Mae Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi gwneud datganiad ynghylch yr adroddiad newydd sy’n edrych ar y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn cydymffurfio â Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.

Mae Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i roi ystyriaeth briodol i hawliau plant wrth wneud penderfyniadau ynghylch deddfwriaeth a pholisïau newydd neu sy’n bodoli eisoes, ac i gyhoeddi adroddiad yn egluro sut y maen nhw a Phrif Weinidog Cymru wedi cydymffurfio â’r ddyletswydd.

Mae’r datganiad i’w gael ar-lein, yma.