A A English | Cymraeg

Datganiad gan y Gweinidog ar Apeliadau AAA a honiadau o wahaniaethu ar sail anabledd, 15/12/14 [C]

15.12.14

Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, wedi gwneud datganiad am hawliau plant i wneud Apeliadau Anghenion Addysgol Arbennig a Honiadau o Wahaniaethu ar Sail Anabledd i Dribiwnlys  Anghenion Addysgol Arbennig Cymru.

Mae Mesur Addysg (Cymru) 2009 yn darparu i blant yng Nghymru gael hawl i apelio mewn perthynas ag anghenion addysgol arbennig (AAA) a’r hawl i wneud honiad o wahaniaethu ar sail anabledd mewn ysgolion, i Dribiwnlys  Anghenion Addysgol Arbennig Cymru eu hunain. Mae’r Mesur hefyd yn gosod dyletswyddau ar awdurdodau lleol i weithredu’r hawliau newydd hyn.

Cafodd rheoliadau o dan y mesur eu gweithredu mewn ardaloedd peilot, ac roeddent i fod i ddod i rym ledled Cymru o Fehefin 2015 ymlaen. Bellach caiff y rheoliadau eu diddymu er mwyn i’r hawliau newydd o dan y mesur gael dod i rym yn Ionawr 2015.

Gallwch ddarllen y datganiad llawn ar wefan Llywodraeth Cymru.