A A English | Cymraeg

Crynodeb o Fil Awtistiaeth (Cymru) oddi wrth Wasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 11/01/2019 [C]

22.01.19

Mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi crynodeb o Fil Awtistiaeth (Cymru).

Mae’n crynhoi prif elfennau’r Bil a’r ymateb iddo drwy ei gamau craffu.

Cafodd y Bil ei gyflwyno’n wreiddiol i Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad ar 13 Gorffennaf 2018, ac mae’r pwyllgor wedi cyhoeddi ei ymateb ers hynny.

Prif ddiben y Bil yw sicrhau bod anghenion plant ac oedolion yng Nghymru ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) yn cael eu diwallu. Mae’n ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymry gyhoeddi Strategaeth Awtistiaeth a chyhoeddi canllawiau i gyrff perthnasol.

Gallwch ddarllen rhagor am y Bil yn y papur crynodeb llawn, sydd ar gael ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru yma.