A A English | Cymraeg

Creu Senedd sy’n Gweithio i Gymru: Adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

19.12.17

Ar 12 Rhagfyr 2017, cyhoeddodd y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad ei adroddiad am ddyfodol y Cynulliad Cenedlaethol.

 

Mae’r adroddiad yn argymell bod ar y Cynulliad angen rhwng 20 a 30 yn fwy o Aelodau’r Cynulliad, ac y dylent gael eu hethol gan ddefnyddio system fwy cymesur. Dylai fod gan y system newydd hon ‘atebolrwydd i etholwyr ac amrywiaeth wrth ei chalon’.

Mae’r adroddiad hefyd yn argymell gostwng yr isafswm oedran pleidleisio yn etholiadau i’r Cynulliad Cenedlaethol i gynnwys pobl un ar bymtheg a dau ar bymtheg oed.

Cynhaliodd Plant yng Nghymru a Cymru Ifanc arolwg ar y pwnc yma wrth i ni ymateb i’r ymchwiliad i Ddiwygio Etholiadol mewn Llywodraeth Leol yng Nghymru. O fwy na 300 o ymatebwyr, roedd 70% o blaid gostwng yr isafswm oedran pleidleisio.

Mae’r adroddiad yn gwneud un ar bymtheg o argymhellion i gyd, ar faint o Aelodau’r Cynulliad ddylai gael eu hethol, y dull a rhaniad etholaethau.

Mae’ngwneud argymhellion ar amrywiaeth aelodau, ar ba oedran gall pobl bleidleisio, ac os caiff yr oedran ei ostwng, sut i annog pobl ifanc drwy addysg briodol am wleidyddol a dinasyddiaeth, codi ymwybyddiaeth y cyhoedd a dulliau priodol eraill.

Cewch ddarllen yr adroddiad llawn yma, crynodeb yma, ac mae rhagor o wybodaeth am yr adroddiad a’r panel arbenigol ar gael ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol yma.