A A English | Cymraeg

Ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yng Nghymru, 30/11/16 [W]

30.11.16

Dyma ymateb Plant yng Nghymru i Ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yng Nghymru.

Roedd y Pwyllgor eisiau canfod barn am effeithiolrwydd y Cynllun Cyflenwi ar gyfer Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches, law yn llaw â’r pwyntiau canlynol:

  • Cyflymder ac effeithiolrwydd dull Llywodraeth Cymru i ailsefydlu ffoaduriaid drwy’r Cynllun Adleoli Pobl o Syria sy’n Agored i Niwed.
  • Y cymorth a’r eiriolaeth sydd ar gael i blant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches yng Nghymru.
  • Effeithiolrwydd Cynllun Cyflawni Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru wrth sicrhau bod ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn integreiddio yn y gymuned.

Gallwch lawrlwytho’n hymateb i’r ymgynghoriad yma: Ymateb Plant yng Nghymru i’r ymgynghoriad