A A English | Cymraeg

Côd ymarfer ar gyfer darparu gwasanaethau i bobl ag awtistiaeth, 30/11/2018 [C]Côd ymarfer ar gyfer darparu gwasanaethau i bobl ag awtistiaeth, 30/11/2018 [C]

05.12.18

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar ddarparu gwasanaethau cymorth i bobl ag awtistiaeth.

Mae’r llywodraeth yn gobeithio y bydd eu côd ymarfer newydd yn ei gwneud hi’n haws i bobl ag awtistiaeth gael mynediad i’r gwasanaethau mae arnyn nhw eu hangen.

“Yn aml, nid yw pobl awtistig yn ffitio’n dwt i wasanaethau. Mae’n hanfodol bod gan staff y lefel briodol o wybodaeth a sgiliau i ddarparu’r gefnogaeth orau bosibl”, meddai Vaughan Gething AC yn y Rhagair Gweinidogol i’r ymgynghoriad.

Mae’r Côd Ymarfer yn cyflwyno’r trefniadau ar gyfer asesu a diagnosio, cael mynediad i ofal a chymorth, cynyddu ymwybyddiaeth a chynllunio hyfforddiant, monitro, a chynnwys rhanddeiliaid.

Bydd yr ymgynghoriad yn parhau’n agored i ymatebion tan 30 Mawrth 2018.

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad ar wefan Llywodraeth Cymru, yn ogystal â gweld copi o’r ddogfen ymgynghori.