A A English | Cymraeg

Hawliau plant i apelio a gwneud cais i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru – Canllawiau statudol ar gyfer awdurdodau lleol, 22/12/14 [C]

22.12.14

Mae’r canllawiau statudol hyn oddi wrth Lywodraeth Cymru yn rhoi gwybodaeth i awdurdodau lleol am eu rolau a’u cyfrifoldebau mewn perthynas â’r hawl sydd gan bobl ifanc i apelio neu ymgeisio i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru.

Mae Mesur Addysg (Cymru) yn rhoi’r hawl i blant a phobl ifanc gychwyn y gweithredoedd hyn eu hunain. Mae’r Mesur yn gosod nifer o ddyletswyddau ar awdurdodau lleol er mwyn sicrhau bod plant yn ymwybodol o’u hawliau ac yn cael eu cefnogi drwy’r broses.

Mae’r canllawiau ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.