A A English | Cymraeg

Ydy’ch plentyn chi yn cael ei fwlio? 10/09/14 [C]

10.09.14

Taflen wybodaeth i rieni yw hon, a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru, ar beth i’w wneud os bydd eu plentyn yn cael ei fwlio, gan gynnwys sut i godi’r mater a chwyno i’r ysgol.

Mae ar gael i’w lawrlwytho yn Gymraeg a Saesneg o wefan Llywodraeth Cymru.