A A English | Cymraeg

Canllawiau ar rannu gwybodaeth er mwyn diogelu plant, 11/07/2019 [C]

23.07.19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adnodd gwybodaeth i helpu ymarferwyr i wybod pryd a sut y dylent rannu gwybodaeth yn briodol er mwyn diogelu plant ac oedolion.

Gan gynhyrchu canllawiau ysgrifenedig a poster ar ffurf ffeithlun, rhydd y canllawiau fanylion pryd a sut i rannu, a phethau eraill i’w cymryd i ystyriaeth, fel cael cydsyniad, gofyn am gyngor a chadw cofnodion o’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud i rannu gwybodaeth.

Y prif beth i’w wybod yw nad yw rheolai diogelu data yno i rwystro rhannu gwybodaeth y gellir ei gyfiawnhau er mwyn diogelu. Maent yn bodoli i roi fframwaith i wneud yn siŵr y gall gwybodaeth gael ei rhannu’n briodol, pan fydd angen ei rhannu.

Fe welwch y poster a’r canllawiau ar wefan Llywodraeth Cymru.