A A English | Cymraeg

Canllaw i gyrff llywodraethu ysgolion ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion, 29/11/18 [C]

07.01.19

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ganllawiau a fydd yn llywio cyrff llywodraethu ynghylch polisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion.

Nid oes cyfraith ynghylch gwisg ysgol, a gall pob ysgol benderfynu a oes rhaid i ddisgyblion wisgo gwisg swyddogol. Nod y canllawiau newydd yw sicrhau bod gwisg ysgol yn deg ac yn fforddiadwy i bawb.

Bydd yr ymgynghoriad yn ystyried fforddiadwyedd, mynediad ac argaeledd gwisg ysgol, yn ogystal â gwisg ysgol niwtral o ran rhywedd ac eitemau priodol i’w gwisgo mewn tywydd eithafol.

Cewch hyd i fanylion llawn am yr ymgynghoriad a sut mae ymateb ar wefan Llywodraeth Cymru.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 21 Chwefror 2019.