A A English | Cymraeg

Cam 2 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 – Agweddau yn ymwneud â’r gweithlu

12.06.17

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar newidiadau drafft i’r ffordd y mae gweithwyr gofal cartref yn gweithio, fel rhan o’r broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig y newidiadau canlynol, ynghyd â newidiadau eraill.  Mae’n  cynnig y dylid ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau wahaniaethu rhwng amser teithio ac amser gofal, ar sail y rhesymeg fod cynllunio amser teithio yn well yn golygu nad oes rhaid i staff ddod â galwad i ben yn gynnar er mwyn cyrraedd yr alwad nesaf mewn pryd. Mae hefyd yn cynnig y dylid ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaeth gynnig dewis arall i rai sydd ar gontractau dim oriau ar hyn o bryd.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 07 Awst 2017

I ddarllen y ddogfen ymgynghori lawn ac i ymateb iddi, ewch i wefan Llywodraeth Cymru yma.