A A English | Cymraeg

From Bumps to Babies: Gofal iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru, 07/08/2018 [C]

07.08.18

Mae’r NSPCC wedi cyhoeddi adroddiad i ddarpariaeth gofal iechyd meddwl amenedigol i fenywod a’u partneriaid yng Nghymru.

Rhydd yr adroddiad drosolwg o ganfyddiadau prosiect Gofal Iechyd Meddwl Amenedigol yng Nghymru, cydweithrediad rhwng NSPCC Cymru/Wales, y Ganolfan Genedlaethol dros Iechyd Meddwl, Mind Cymru a’r Sefydliad Iechyd Meddwl, gyda chefnogaeth oddi wrth Ymgyrch Everyone’s Business y Gynghrair Iechyd Meddwl Mamolaeth.

Mae’r adroddiad yn nodi y gall nifer o broblemau iechyd meddwl effeithio ar fenywod pan fyddant yn feichiogrwydd ac yn ystod y flwyddyn yn dilyn yr enedigaeth, ac mae’n un o’r cymhlethdodau mwyaf cyffredin y gall menywod eu dioddef wrth gael baban. Bydd bron 9,000 o famau newydd yng Nghymru yn dioddef problemau iechyd meddwl amenedigol bob blwyddyn.

Bu datblygiadau calonogol mewn gofal iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru, ond mae anghysondebau o hyd ym math a lefel gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol rhwng byrddau iechyd yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gynnig arweinyddiaeth gryf er mwyn sicrhau bod y diffygion a enwir yn yr adroddiad yn cael eu hunioni.

Gallwch fynd i wefan NSPCC i ddysgu rhagor.