A A English | Cymraeg

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

25.03.19

Cyflwynwyd Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 25 Mawrth 2019.

Nod y Bil yw dileu amddiffyniad cyfraith gyffredin cosb resymol mewn achosion o ymosod ar blentyn, fel nad yw ar gael bellach i rieni neu’r sawl sy’n gweithredu in loco parentis.

Bwriad y Bil yw cefnogi hawliau plant, a hefyd i newid agweddau ymhellach i rianta er mwyn i ddulliau mwy cadarnhaol gael eu defnyddio, ac nid yw cosb gorfforol yn cael ei goddef.

Gallwch ddilyn cynnydd y Bil ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.