A A English | Cymraeg

Asesiad Gwerthusadwyedd Teuluoedd yn Gyntaf, 09/05/17 [C]

09.05.17

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymchwilio i sut i werthuso rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf a beth ellir ei newid er mwyn gwneud gwerthuso yn haws.

Ar hyn o bryd, mae posib dod o hyd i ddarganfyddiadau ymchwil am agweddau rhanddeiliaid tuag at Teuluoedd yn Gyntaf, sut caiff ei roi ar waith a’r ansawdd ac os yw’r dyluniad yn addas i bwrpas. Mae’r adroddiad yn nodi pa ddata ychwanegol y gellir ei gasglu er mwyn cael ffordd fwy cadarn o werthuso Teuluoedd yn Gyntaf. Wrth gasglu mwy o ddata, mae’n argymell y gall mwy o ddata gael ei gasglu ar y lefel o ymgysylltu gyda Theuluoedd yn Gyntaf, effaith tymor hir Teuluoedd yn Gyntaf a’r gweithio sydd rhwng gwahanol agweddau o wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf.

I ddarllen yr adroddiad yn llawn, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.