A A English | Cymraeg

Arolwg Cenedlaethol Cymru 2017-18: Tlodi ac amddifadedd

25.02.19

Cafodd canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Cymru diweddaraf eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ar 20 Chwefror 2019, gan drafod y cyfnod rhwng 2017-18. Mae’r arolwg ar waith drwy gydol y flwyddyn ac yn cynnwys mwy nag 11,000 o bobl.

Mae adroddiad yr arolwg yn cynnwys bwletin ystadegol am dlodi ac amddifadedd. Dyma rai o’r canfyddiadau allweddol:

  • Mae 39% o rieni sydd â thri neu fwy o blant, a 49% o rieni sengl, yn wynebu amddifadedd materol
  • Roedd 4% o oedolion wedi mynd un diwrnod o leiaf heb bryd o fwyd sylweddol yn ystod y pythefnos blaenorol, ac mae 2% yn methu fforddio bwyta cig (neu ei hafal) o leiaf bob yn ail ddydd
  • Mae 46% o bobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol yn wynebu amddifadedd materol
  • Mae 37% o bobl mewn amddifadedd materol yn teimlo’n unig, o’u cymharu â 12% o bobl nad ydynt mewn amddifadedd
  • Mae 59% o bobl mewn amddifadedd materol yn fodlon ar fywyd, o’u cymharu ag 87% o bobl nad ydynt mewn amddifadedd

Gallwch weld canlyniadau llawn yr arolwg, gan gynnwys y Bwletin Ystadegol, ar wefan Llywodraeth Cymru.