A A English | Cymraeg

Archwilio ymatebion banciau bwyd Cymru i dlodi mislif, 25/10/2018 [C]

14.11.18

Mae gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru wedi cynnal darn o waith archwiliadol sy’n edrych ar ymatebion banciau bwyd i dlodi mislif.

Dosbarthodd y gwasanaethau arolwg i 48 banc bwyd yng Nghymru, a oedd yn cynnwys banciau bwyd Ymddiriedolaeth Trussell a rhai annibynnol. Cafwyd ymateb gan 28 o fanciau bwyd.

Archwiliodd yr arolwg brofiadau o ddarparu cynhyrchion hylendid merched o safbwynt gwirfoddolwyr a gweithwyr yn y banciau bwyd.

Tri phrif nod oedd i’r arolwg, sef: un, archwilio amlder tlodi mislif o safbwynt y gwirfoddolwyr a dysgu beth oedd yn cael ei wneud i ymdrin â’r galw uwch, os gwnaed unrhyw beth. Yr ail nod oedd cael mewnwelediad ac arfer gorau wrth gyflenwi cynhyrchion hylendid merched yn ymarferol. Y trydydd nod oedd cael dealltwriaeth well o dlodi mislif mewn perthynas â banciau bwyd.

Dywedodd pob un o’r banciau bwyd a arolygwyd ei bod yn darparu cynhyrchion hylendid merched i gwsmeriaid, a dywedodd 21 eu bod yn gofyn yn uniongyrchol i gwsmeriaid, yn ddynion ac yn fenywod, a oedd angen y cynhyrchion arnynt. Roeddent yn cydnabod bod rhai cwsmeriaid gwryw yn chwilio am y cynhyrchion ar ran eraill.

Disgrifiwyd y galw fel ‘uchel’ neu ‘rhywfaint’ gan 21 o’r banciau bwyd.

Mae’r adroddiad llawn ar gael yma.