A A English | Cymraeg

Adroddiad Comisiwn Metrig Cymdeithasol 2019, 29/07/2019 [C/Ll/A/G.I.]

09.08.19

Mae’r Comisiwn Metrig Cymdeithasol wedi cyhoeddi adroddiad yn archwilio ‘cyfradd a natur tlodi yn y DU heddiw’. Mae’r dadansoddiad yn dangos sut mae tlodi wedi newid rhwng 2000/01 a heddiw.

Ymhlith y prif ganfyddiadau, mae’r adroddiad yn dangos: ‘Bod 14.3 miliwn o bobl yn byw mewn tlodi yn y DU,’ gan gynnwys ‘8.3 miliwn o oedolion mewn oed gweithio; 4.6 miliwn o blant; a 1.3 miliwn o oedolion oed pensiwn.

Dengys yr adroddiad nad yw’r gyfradd tlodi wedi newid llawer ers 2000/01 ar y cyfan, ac mai’r newidiadau mwyaf yw’r newid yn y gyfradd tlodi ymhlith gwahanol grwpiau. I ddechrau, roedd tlodi ymysg plant wedi lleihau, ond fe gododd eto, o 31% yn 2014/15 i 34% erbyn heddiw.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn ar wefan y Comisiwn Metrig Cymdeithasol.