A A English | Cymraeg

Adolygu rôl a swyddogaethau Comisiynydd Plant Cymru, 10/12/14 [C]

10.12.14

Mae’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths AC, wedi cyhoeddi adroddiad am rôl  Comisiynydd Plant Cymru.

Mae hyn yn dilyn yr adolygiad annibynnol a gynhaliwyd i edrych ar rôl a swyddogaethau’r  Comisiynydd.

Mae’r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion i wella effaith, annibyniaeth a gwerth am arian y rôl; y ddeddfwriaeth a’r pwerau sydd gan y Comisiynydd; gwell cyfranogiad gan blant a phobl ifanc; hygyrchedd o ran cysylltu â’r Comisiynydd; a’r Swyddfa sy’n cefnogi’r Comisiynydd.

Gallwch lawrlwytho’r adroddiad o wefan Llywodraeth Cymru.