A A English | Cymraeg

Bwlio a throseddau casineb anabledd – theatr fforwm i bobl ifanc, 15/11/2016 [C]

Mae Cymru Ifanc yn cynnal gweithdy theatr fforwm ar gyfer pobl ifanc ar 19 Tachwedd 2016.  Mae’r cynhyrchiad, o’r enw ‘Bod Dynol Go Iawn’ yn canolbwyntio ar fwlio a throseddau casineb anabledd, gan gynnwys rôl gwyliedyddion. Mae’r gweithdy yn cael ei gynnal i gyd-ddigwydd â’r wythnos wrth-fwlio.

Mae Cymru Ifanc, y ganolfan gyfranogi yn Plant yng Nghymru, yn gweithio mewn partneriaeth â Chwmni Theatr Taking Flight a fydd yn perfformio’r ddrama, ac Atradius UK sy’n noddi’r diwrnod.

Dywedodd Sarah Thomas, Swyddog Datblygu Cymru Ifanc: “Bwlio yw un o’r materion pennaf o bryder sy’n cael eu codi gan bobl ifanc yng Nghymru. Mae’r gweithdy theatr fforwm yma’n ffordd ardderchog o helpu pobl ifanc i ddysgu sut i ddelio ag ymddygiad negyddol a chefnogi dulliau o helpu pobl eraill sydd efallai’n ddioddefwyr bwlio.”

Aeth Sarah yn ei blaen i ddweud, “Rydym ni’n ddiolchgar iawn i Atradius UK am noddi’r digwyddiad hwn, heb eu cefnogaeth nhw fydden ni ddim mewn sefyllfa i gynnig y cyfle hwn i gynifer o bobl ifanc.”

Nod Cymru Ifanc yw cynnig cyfleoedd i godi materion sy’n bwysig iddynt a sicrhau bod eu safbwyntiau a’u barn yn cael eu clywed gan Lywodraeth Cymru.

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sarah Thomas neu Hannah Davey yn: young.wales@childreninwales.org.uk neu ffoniwch: 029 2034 2434.

Nodiadau

  1. Bydd ‘Bod Dynol Go Iawn’ yn cael ei gynnal ar 19 Tachwedd 2016, 10am-3pm, yn Atradius UK, 3 Harbour Drive, Capital Waterside, Caerdydd CF10 4WZ.
  2. Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarel cenedlaethol i bobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru.  Ein nod craidd yw cyfrannu at wneud Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn realiti yng Nghymru. Gallwch weld mwy am ein gwaith yn www.childreninwales.org.uk
  3. Gallwch weld manylion gwaith Cymru Ifanc yn www.youngwales.wales.
  4. Mae Atradius yn darparu yswiriant credyd masnach, gwasanaethau meichiau a chasgliadau yn fyd-eang drwy bresenoldeb strategol mewn 50 o wledydd. Mae gan Atradius fynediad i wybodaeth gredyd am 200 miliwn o gwmnïau’n fyd-eang. Mae ei gynhyrchion yswiriant credyd, bondio a chasgliadau yn helpu i amddiffyn cwmnïau ledled y byd rhag risgiau talu sy’n gysylltiedig â gwerthu cynhyrchion a gwasanaethau ar gredyd masnach. Mae Atradius yn rhan o Grupo Catalana Occidente, un o yswirwyr pennaf Sbaen a’r byd ym maes yswiriant credyd.