A A English | Cymraeg

Ysgrifennydd Addysg yn amlinellu cynllun gweithredu arfaethedig am system anghenion dysgu ychwanegol newydd yng Nghymru

Cyn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru basio Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru), cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, adroddiad a amlinellodd y dull arfaethedig o weithredu’r Bil.

Mae’r adroddiad, a gyhoeddwyd ar 12 Rhagfyr 2017, yn crynhoi ac yn ymateb i’r ymgynghoriad a gafodd ei gynnal rhwng Chwefror a Mawrth eleni, a dderbyniodd 89 o ymatebion. Mae’n nodi’r ymagwedd arfaethedig at weithredu’r system newydd.

Mae’r ymagwedd arfaethedig yn cynnwys cyflwyniad graddol gorfodol Cynlluniau Datblygu Unigol (CDU), gan ddechrau’r system newydd ym Medi 2020, a chwblhau’r gwaith gweithredu yn 2023.

I ddarllen sylwadau Ysgrifennydd y Cabinet am y cyhoeddiad, ewch i wefan Llywodraeth Cymru. Cewch ddarllen yr adroddiad ei hun yma.