A A English | Cymraeg

Ymgyrch Gorllewin Gwyllt yr NSPCC yn cynnal arolwg o’r risgiau mae plant a phobl ifanc yn eu hwynebu ar-lein, 30/08/2019 [C/Ll/A/G.I.]

Mae ymgyrch diogelwch ar-lein yr NSPCC, sy’n galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i reoleiddio rhwydweithiau cymdeithasol, wedi cynhyrchu gwaith ymchwil ar y risgiau mae plant a phobl ifanc yn eu hwynebu.

Bu’r arolwg yn holi bron 40,000 o blant 7-16 oed ar draws y Deyrnas Unedig am eu gweithgareddau ar-lein.

Canfu’r NSPCC fod llun o oedolyn noeth neu hanner noeth wedi cael ei anfon neu ei ddangos i 1 o bob 25 plentyn oed cynradd, ar gyfartaledd. Roedd hyn yn codi i 1 o bob 20 ymhlith y plant oed uwchradd.

Roedd llun noeth neu hanner noeth wedi’i anfon at 1 o bob 20 plentyn oed cynradd gan berson ifanc arall.

Mae’r NSPCC yn pryderu am raddfa ac effaith pobl yn rhannu delweddau rhy bersonol ohonynt eu hunain ar-lein ac yn galw ar y llywodraeth i reoleiddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol.

Gallwch ddarllen mwy am yr arolwg a’r ymgyrch yma.