A A English | Cymraeg

Ymgyrch Cyflog Byw, 08/05/12 [C]

Mae pobl ifanc sy’n gweithio gydag Achub y Plant wedi lansio ymgyrch newydd sy’n ceisio sicrhau bod pob gweithiwr yng Nghymru yn derbyn ‘cyflog byw’ sy’n caniatáu iddynt gael deupen llinyn ynghyd.

Ni waeth pa mor galed maent yn ceisio, nid yw’r isafswm cyflog yn ddigon i rai rhieni dalu am yr hanfodion a rhoi’r cyfle gorau mewn bywyd i’w plant. Mae deiseb wedi cael ei chychwyn sy’n gofyn i Lywodraeth Cymru weithio tuag at gyflog byw i bawb, a helpu teuluoedd a phlant yng Nghymru i fwynhau dyfodol tecach. Gallwch chi wylio ffilm yr ymgyrch bit.ly/JsY4pZ href=”http://bit.ly/JsY4pZ”> ar-lein a llofnodi’r ddeiseb bit.ly/KhWI3n href=”http://bit.ly/KhWI3n”> i ddangos eich cefnogaeth. Os ydych yn ddefnyddiwr Twitter gallwch chi ddilyn @savechildrencym a’r hashtag am yr ymgyrch yw #livingwage.