A A English | Cymraeg

Wythnos Gwrthfwlio 2016 – #BwlioGwneudynewid

Diolch am edrych ar ein tudalen a chefnogi wythnos gwrthfwlio 2016!

Gallwch chi gymryd rhan mewn dau arolwg:

  • Os ydych chi eisiau siarad am eich barn am fwlio/eich profiadau o fwlio yn yr ysgol/y coleg cliciwch yma i weld y Gymraeg / Saesneg

A/NEU

  • Os ydych chi eisiau siarad am eich barn am fwlio/eich profiadau o fwlio mewn clwb rydych chi’n mynd iddo y tu allan i oriau ysgol, er enghraifft; clwb ieuenctid, clwb ar ôl ysgol, sgowtiaid, geidiau, chwaraeon, cliciwch yma i weld y Gymraeg / Saesneg

Mae’r cwestiynau yma wedi cael eu gosod gan bobl ifanc Rhwydwaith Gwrthfwlio Cymru Ifanc – cwestiynau maen nhw’n teimlo ei bod hi’n bwysig eu gofyn nhw’n uniongyrchol i bobl ifanc 11 oed a throsodd!

Rhannwch nhw gyda’ch ffrindiau yn yr ysgol, y coleg ac unrhyw glybiau rydych chi’n mynd iddyn nhw, er mwyn i ni fedru casglu barn cynifer o bobl â phosib.

Rydyn ni angen hefyd i ysgolion, colegau a chlybiau ein helpu ni gyda hyn trwy gynyddu ymwybyddiaeth o’r arolwg gyda’r bobl ifanc maen nhw’n gweithio gyda nhw – helpwch ni i sicrhau bod yr ymgyrch hon yn llwyddo!

Dyddiad cau: 12 Rhagfyr 2017

Mae rhagor o wybodaeth am wythnos gwrthfwlio ar gael yma!

Y camau nesaf ar gyfer Rhwydwaith Gwrthfwlio Cymru Ifanc
Bydd cyfle cyffrous i ysgolion, colegau a chlybiau gymryd rhan mewn gwaith ymchwil yn gynnar y flwyddyn nesaf – byddwn ni’n gallu darparu ymatebion manwl wedi’u teilwra i’ch lleoliad. I fynegi diddordeb yn y cyfle cyffrous hwn, cofrestrwch yma.

Os hoffech chi gael hyfforddiant ar Hawliau Plant neu Gyfranogiad, cysylltwch â ni ar training@childreninwales.org.uk.