A A English | Cymraeg

Wythnos Ffoaduriaid Cymru, 13/06/17 [C]

Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn cydgysylltu’r digwyddiadau ar gyfer Wythnos Ffoaduriaid Cymru, o 19 tan 25 Mehefin 2017.

Mae’n Ddiwrnod Ffoaduriaid y Byd ar 20 Mehefin 2017, a bydd gwledydd ym mhob rhan o’r byd yn cynnal Wythnos Ffoaduriaid yn ystod yr wythnos o gwmpas yr ugeinfed, gan ddathlu’r cyfraniad y mae ffoaduriaid yn ei wneud yn y DU ac ar hyd a lled y byd, ac annog gwell dealltwriaeth rhwng cymunedau. Ymateb i’r elyniaeth tuag at ffoaduriaid yn y cyfryngau ac mewn cymdeithas yn ehangach oedd Wythnos Ffoaduriaid yn wreiddiol, ond prif nod yr wythnos yw creu gwell dealltwriaeth rhwng gwahanol gymunedau, gan alluogi ffoaduriaid i fyw’n ddiogel.

Mae llawer o ddigwyddiadau wedi’u trefnu yng Nghymru eleni, o ddarllen barddoniaeth yn Llyfrgell Grangetown, Caerdydd i ddigwyddiad ‘porthi a rhannu’ yn Wrecsam, yn ogystal â gweminarau. Mewn pedwar lleoliad yng Nghymru (Caerdydd, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam), bydd cyfle i weld yr arddangosfa ffotograffiaeth ‘Pam Rydyn Ni’n Ffoi’ a chlywed ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn rhannu’u profiadau o adael eu cartrefi i geisio lloches mewn gwlad arall.

I ddarllen mwy am Wythnos Ffoaduriaid Cymru ac i gofrestru ar gyfer unrhyw un o’r digwyddiadau sydd ar gael, ewch i  wefan Wythnos Ffoaduriaid.