A A English | Cymraeg

Llywodraeth Cymru yn ceisio syniadau arloesol i fynd i’r afael â gordewdra ymhlith plant, 24/03/17 [W]

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd cwmnïau a sefydliadau ymchwil i ymgeisio am gyfran o £1 miliwn o gyllid i ddatblygu atebion arloesol i ordewdra ymysg plant yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, erbyn iddynt gyrraedd 11 mlwydd oed, mae mwy na 40% o blant Cymru yn ordew neu dros eu pwysau. Mae ymchwil yn dangos y bydd y rhan fwyaf o’r plant hyn yn ordew fel oedolion. Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am atebion i wneud y bwyd a’r ddiod sydd ar gael i blant yn iachach ac yn fwy fforddiadwy, gan leihau lefelau halen, siwgr a braster dirlawn wrth gynyddu lefelau’r fitaminau, mwynau a ffibr sydd ar gael.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael gwybod rhagor.