A A English | Cymraeg

Plant Cymru yn cael her conga elusen Y Lindysyn Llwglyd Iawn™, 15/02/17 [C]

 

  • Mae Siglad Anferthol Gweithredu dros Blant yn annog plant i chwarae a datblygu dychymyg
  • Cofrestrwch i gynnal Siglad Anferthol rhwng 20 a 26 Mawrth 2017 a chodi arian ar gyfer plant difreintiedig

Mae elusen Gweithredu dros Blant o’r DU a Byd Eric Carle™ yn annog grwpiau plant, ysgolion, llyfrgelloedd, a ffrindiau a theuluoedd ledled Cymru i gynnal Siglad Anferthol yn ystod yr wythnos 20-26 Mawrth 2017.

Nawr yn ei phedwaredd flwyddyn, mae’r Siglad Anferthol yn dathlu’r llyfr poblogaidd Y Lindysyn Llwglyd Iawn™ drwy ddod â phlant at ei gilydd mewn llinellau conga i siglo fel lindys bach. Bydd yn eu hannog i ddatblygu eu dychymyg drwy adrodd storïau a chreadigrwydd.

Dywedodd Nina Rice o Gweithredu dros Blant: “Mae’r Siglad Anferthol yn ffordd hyfryd o gynorthwyo i annog datblygiad plant. Mae’n eu cynorthwyo i ddarllen, cyfathrebu, deall eu teimladau, gwneud ffrindiau a bod yn chwilfrydig am y byd o’u cwmpas.

“Gwyddwn fod y blynyddoedd cynnar yn hanfodol i ddyfodol plant – o fod yn iach a hapus i wneud yn dda yn yr ysgol a thu hwnt. Datblygant eu dychymyg drwy chwarae. Mae adrodd storïau yn allweddol i hyn.”

Mae Gweithredu dros Blant yn darparu datblygiad blynyddoedd cynnar i blant a gwasanaethau dysgu a gofal plant ledled y DU. Mae’n galw ar y Llywodraeth i sicrhau bod datblygu plant yn flaenoriaeth.

Ers 2014, mae mwy na 110,000 o blant wedi cyfranogi mewn mwy na 2,400 o ddigwyddiad Siglad Anferthol. Codant arian i gynorthwyo gwaith Gweithredu dros Blant i gynorthwyo plant, pobl ifanc a theuluoedd dan anfantais.

I ymuno yn hwyl y lindysyn a chynnal eich Siglad Anferthol eich hun rhwng 20-26 Mawrth 2017, cofrestrwch ar actionforchildren.org.uk/giantwiggle.

Cyswllt cyfryngau: Alastair Love, Gweithredu dros Blant – 07872 675688 / alastair.love@actionforchildren.org.uk.

actionforchildren_40643537487

actionforchildren_40643529454

actionforchildren_40643548724