A A English | Cymraeg

UNICEF a Eurochild yn lansio arolwg ar yr Ewrop a Garai Plant, 06/07/2018 [C/Ll/A/G.I.]

Ar 06 Mehefin 2018, lansiodd Eurochild a UNICEF arolwg ar-lein i gasglu barn plant a phobl ifanc ynghylch dyfodol Ewrop.

Mae arolwg ‘Yr Ewrop a Garai Plant’ yn cynnwys pynciau fel profiad plant o fywyd teuluol, yr ysgol, cymdeithas, a’u meddyliau ynghylch Ewrop. Mae wedi’i ysgrifennu mewn iaith sy’n ddealladwy i blant, yn y gobaith y bydd hynny’n annog rhai o dan 18 oed i ymateb.

Datblygwyd yr arolwg gan arbenigwyr hawliau plant, ac mae ysgolion a chyrff eraill sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ddefnyddio’r canllawiau a ddarparwyd i ysgogi trafodaethau ar y cwestiynau.

Bydd yr arolwg yn cael ei gynnal tan 21 Medi 2018.

Gallwch chi ymateb i’r arolwg yma, ac mae rhagor o wybodaeth ar wefan Eurochild.