A A English | Cymraeg

Swm ychwanegol o £7.7 miliwn ar gyfer y Cynnig Gofal Plant, 27/06/2019 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod £7.7 miliwn arall ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.

Mae’r arian yn cynnwys £6.2 miliwn ar gyfer 12 prosiect unigol yng Nghymru, i’w helpu i sefydlu lleoliadau gofal plant newydd neu adnewyddu lleoliad sydd eisoes yn bodoli i’r safon sy’n angenrheidiol ar gyfer y Cynnig.

Bydd £1.2 miliwn arall yn mynd i’r Cynlluniau Grantiau Bach sydd yng ngofal awdurdodau lleol, i ymateb i’r galw cynyddol.

O dan y Cynnig Gofal Plant, gall plant tair a phedair oed yng Nghymru gael mynediad i addysg a gofal plant am ddim, 48 wythnos y flwyddyn.

Mae’r arian newydd hwn yn golygu bod cyfanswm o £81.1 miliwn ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.

Mae datganiad llawn i’r wasg ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.