A A English | Cymraeg

Sesiynau clwb hoci newydd i bobl 7 oed ac yn hŷn ag anableddau. 08/01/2019 [C]

Mae Hoci Cymru wedi dod ynghyd ag Access Sport i gynnig cyfleoedd i unigolion ag anableddau sy’n 7+ oed chwarae hoci. Dywedodd Hoci Cymru:

“Rydym wedi dod ynghyd ag Access Sport i lansio’n llwybr Hoci cynhwysol, gan wella’r cyfleoedd i bob unigolyn gymryd rhan yn ein chwaraeon gwych. Rydym yn cymryd y daith i gefnogi’n clybiau a sefydliadau i adeiladu amgylcheddau cynhwysol, er mwyn i unigolion ag anabledd deimlo’n gyfforddus i chwarae hoci, gan sicrhau ein bod yn addasu’r gêm i fodloni anghenion unigol, a chynnig profiad o’r radd flaenaf. Credwn fod gan bawb yr hawl i fanteisio ar Hoci, ni waeth a oes ganddynt anabledd corfforol a dysgu.

“Mae rhan gyntaf ein taith Flyerz Hockey ar agor i unigolion ag anabledd dysgu, o 7+ oed. Rydym yn gwneud y cynnydd hwn i gefnogi datblygiad ein tîm ParaHoci cyntaf erioed yng Nghymru, a fydd yn gallu cystadlu mewn cystadlaethau Ewropeaidd.

“Mae’r addasiadau sy’n cael eu gwneud i’r gêm i gyd wedi’i seilio ar anghenion unigol, gan gynnwys addasu offer, maes llai o faint a llai o chwaraewyr mewn tîm.

“Os oes diddordeb gennych a hoffech chi gofrestru i’r Sesiynau Clwb, anfonwch e-bost at penarthflyerz@gmail.com, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â Hannah.bevan@hockeywales.org.uk