A A English | Cymraeg

Rhwydwaith Ymchwil Tlodi Tanwydd: Digwyddiad Tlodi Tanwydd yng Nghymru, 25 a 26 Tachwedd 2019

Mae’r Rhwydwaith Ymchwil Tlodi Tanwydd yn cynnal eu seithfed digwyddiad yng Nghaerdydd ar 25 a 26 Tachwedd eleni.

Bydd y digwyddiad, a gyflwynir mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, yn edrych ar a fydd newid o danwydd ffosil yn gyfle neu’n her o safbwynt tlodi tanwydd, a goblygiadau tlodi tanwydd a rhywedd a thlodi tanwydd yn yr Hebrides Allanol.

Cost y digwyddiad yw £30 a gallwch chi archebu tocynnau yma.