A A English | Cymraeg

Rhwydwaith Arloesi Cludiant, 10/01/18 [C]

Mae Rhwydwaith Arloesi Cludiant yn lansio ar hyd a lled Cymru ym mis Ionawr a Chwefror 2018, ac mae’n rhan o brosiect “Cysylltu Cymunedau yng Nghymru” sy’n cael ei ddarparu gan y Gymdeithas Cludiant Cymunedol. Cefnogir y prosiect hwn gan Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.

Mae’r prosiect Cysylltu Cymunedau yn gyfle unigryw a chyffrous i ddatblygu atebion arloesol i broblemau’n ymwneud â chludiant yng nghefn gwlad. Bydd y Rhwydwaith Arloesi Cludiant yn dwyn ynghyd amrywiaeth eang o randdeiliaid er mwyn nodi bylchau mewn cludiant yn y cymunedau gwledig a datblygu atebion newydd i gludiant ar gyfer pobl sy’n byw gyda chysylltiad cyfyngedig.

Fel rhywun sy’n gweithio mewn partneriaeth â chymunedau gwledig ac sy’n cydnabod pwysigrwydd cysylltiadau cludiant o ansawdd uchel yng nghefn gwlad Cymru, bydd eich syniadau a’ch cyfraniadau i’r rhwydwaith yn amhrisiadwy wrth lywio atebion i gludiant er budd pobl sy’n byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Cymru. Mae hwn yn gyfnod pwysig i gludiant yng Nghymru ac ar gyfer y sector cludiant cymunedol ac rydyn ni’n gobeithio y gallwch chi fynychu ein gweithgareddau a chyfrannu at y gwaith o’u datblygu.

I gael holl fanylion y digwyddiad, defnyddiwch y dolenni isod i archebu eich tocynnau am ddim i unrhyw un o gyfarfodydd Lansio’r Rhwydwaith Arloesi Cludiant

Y De-Orllewin – http://bit.ly/2FkaOTD
Canolbarth y De – http://bit.ly/2Dh4P1f
Y De-Ddwyrain –  http://bit.ly/2Eu2YWd
Y Gogledd-Ddwyrain –  http://bit.ly/2CYLzZz
Y Gogledd-Orllewin – http://bit.ly/2D1qBcs