A A English | Cymraeg

Adolygiad o rôl y Comisiynydd Plant, 18/06/14 [C]

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Dr Mike Shooter, Cadeirydd blaenorol Plant yng Nghymru ac yn arbenigwr mewn seiciatreg plant a phobl ifanc, yn arwain adolygiad annibynnol i rôl a swyddogaeth Comisiynydd Plant Cymru.

Mae Dr Shooter yn gyn ymgynghorydd mewn seiciatreg plant a phobl ifanc ac wedi dal swyddi proffil uchel gyda llawer o elusennau a sefydliadau eraill gan gynnwys y Samariaid a’r Biwro Plant Cenedlaethol. Hefyd mae’n Gadeirydd Chwarae Cymru a’r Grŵp Arbenigol Gweinidogol ar Eiriolaeth.

Cafodd swydd Comisiynydd Plant Cymru ei chreu yn 2001, i ddiogelu hawliau plant ac i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i benodi Comisiynydd Plant, ac ers hynny mae Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban i gyd wedi penodi eu Comisiynwyr eu hunain.

Bydd yr adolygiad yn edrych ar rôl a chyfrifoldebau’r Comisiynydd; effaith y rôl; y ddeddfwriaeth dan sylw; a rheolaeth ac atebolrwydd y rôl.

Gallwch ddysgu rhagor ar wefan Llywodraeth Cymru yn http://wales.gov.uk/newsroom/childrenandyoungpeople/2014/review-role-children-commissioner/?lang=en.