A A English | Cymraeg

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn lansio gwaith dilynol i’w hymchwiliad i Waith Ieuenctid [C] 16/03/2018

Cyhoeddodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru eu hymchwiliad i Waith Ieuenctid, ‘Pa fath o wasanaeth ieuenctid sydd ei eisiau ar Gymru?’ ym mis Rhagfyr 2016.

Maen nhw bellach wedi cyhoeddi y byddan nhw’n gwneud gwaith dilynol i ganfod a yw’r gwaith a wnaed ers i’w hadroddiad gael ei gyhoeddi wedi gwneud gwahaniaeth i’r rhai sy’n darparu gwaith/gwasanaethau ieuenctid.

Ar hyn o bryd mae’r Pwyllgor yn ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol i drafod y cynnydd a wnaed o ran gweithredu argymhellion eu hadroddiad.

Gallwch chi ddarllen mwy am yr ymchwiliad blaenorol a’r cynlluniau ar gyfer yr ymchwiliad cyfredol ar safle Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yma.

Gallwch lawrlwytho’r llythyr ymgynghori gan gadeirydd y pwyllgor, Lynne Neagle AC, yma, a’r profforma ar gyfer ymateb, yma.

Rhaid derbyn ymatebion erbyn 13 Ebrill 2018.