A A English | Cymraeg

Penodi cadeirydd ac aelodau Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol, 07/05/2019 [C]

Mae Julie Morgan, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi penodiad cadeirydd ac aelodau’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol mewn datganiad.

Bydd y penodiadau ar waith rhwng 1 Mai 2019 a 1 Mai 2022, ac mae gan y sawl a benodwyd brofiad o amrywiaeth o gefndiroedd.

Yr aelodau newydd yw:

  • Jane Randall – Cadeirydd
  • Jo Aubrey – Aelod
  • Tessa Hodgson – Aelod
  • Karen Minto – Aelod
  • Jan Pickles – Aelod
  • Tony Young – Aelod

Mae’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol yn gweithio ochr yn ochr â byrddau diogelu oedolion a phlant i wella polisi ac arferion diogelu yng Nghymru.

Gallwch weld rhagor am y sawl a benodwyd yma.