A A English | Cymraeg

Ymgyrch Trefn yn y Llys, 27/08/14 [C/Ll]

Mae’r NSPCC yn ymgyrchu i blant allu rhoi tystiolaeth mewn llys o bell, yn enwedig mewn achosion camdriniaeth.

Nod yr ymgyrch yw na ddylai’r un plentyn orfod wynebu’r sawl a’i cam-driniodd yn y llys.  Mae’r NSPCC yn galw ar y Llywodraeth i sicrhau bod o leiaf un safle pell ym mhob rhanbarth er mwyn i fwy o blant gael rhoi tystiolaeth i ffwrdd o’r llys.

Y llynedd roedd modd i garcharorion ddefnyddio dolenni fideo pell ar 50,000 o achlysuron. Ond roedd modd i blant eu defnyddio dim ond 250 o weithiau.

Mae deiseb wedi cael ei lansio, gyda’r nod o gyrraedd 21,000 o lofnodion – un am bob plentyn sy’n rhoi tystiolaeth mewn llys bob blwyddyn. Bydd llofnodi’r e-ddeiseb hefyd yn anfon llythyr at y Gweinidog Fictimau yn awtomatig.

Gallwch weld y ddeiseb ar y safle e-actifyddion yma http://e-activist.com/ea-action/action?ea.client.id=1884&ea.campaign.id=30529&ea.tracking.id=email. Hefyd gallwch gyfrannu at y drafodaeth ar twitter gan ddefnyddio’r hashtag #orderincourt.