A A English | Cymraeg

‘Sgwrs genedlaethol’ am bleidleisiau’n 16 oed, 20/11/14 [C]

Mae Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Y Foneddiges Rosemary Butler, wedi lansio sgwrs genedlaethol â phobl ifanc 11-25 oed am eu barn am a ddylai pobl 16 mlwydd oed gael pleidleisio ym mhob etholiad.

Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth San Steffan y byddai’n deddfu i ganiatáu i bobl 16 oed yng Nghymru bleidleisio mewn unrhyw refferendwm yn y dyfodol am ddatganoli pwerau amrywio trethi i Gymru.

Cafodd pobl 16 oed eu cynnwys yn y refferendwm am annibyniaeth yn yr Alban ym Medi, gan gyfrannu’n llwyddiannus iawn at niferoedd uchel yn pleidleisio.

Ar hyn o bryd nid yw pobl ifanc yn cael eu cynnwys mewn etholiadau, a hynny er gwaethaf gallu priodi, talu trethi ac ymuno â’r Lluoedd Arfog ar yr oedran hwnnw.

Gall pobl ifanc gyfrannu at y sgwrs am bleidleisiau’n 16 drwy fynd i wefan ‘Dy Gynulliad di – dy lais di, dy ffordd di’ yn www.yourassembly.org lle mae arolwg ar-lein.

Bydd gwybodaeth ar gael hefyd drwy borthiannau Twitter y Cynulliad @YourAssembly ac @AssemblyWales.