A A English | Cymraeg

Cynulliad Cenedlaethol yn lansio siarter ymgysylltu â phobl ifanc, 16/07/14 [C]

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi lansio siarter newydd i ymgysylltu â phobl ifanc yn y senedd heddiw.

Mae’r siarter, Dy Gynulliad Di, dy Lais Di, Dy ffordd Di wedi ei llofnodi gan y Llywydd, y Fonesig Rosemary Butler, a phob un o’r pedair prif blaid wleidyddol, gan nodi ymrwymiadau am sut y bydd y Cynulliad yn ymgysylltu â phobl ifanc yng Nghymru.

Mae hyn yn dilyn ymgynghoriad yr ymatebodd 300o o bobl ifanc iddo, gan ddweud beth roeddent ei eisiau oddi wrth y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae’r siarter ymgysylltu yn rhoi manylion sut y bydd y Cynulliad yn gwella’r ffordd mae’n cynnwys pob ifanc mewn trafodaethau cenedlaethol. Gwneir hyn drwy estyn allan i bobl ifanc ar hyd a lled Cymru, gan ganiatáu iddynt gymryd rhan; galluogi trafodaeth drwy sefydlu dulliau pwrpasol a difyr iddynt gymryd rhan; a rhoi adborth am yr hyn sydd wedi cael ei wneud.

Mynychodd Plant yng Nghymru y digwyddiad lansio ac yn croesawu’r siarter newydd, sy’n bwriadu rhoi mwy o lais i blant a phobl ifanc yn y materion sy’n effeithio arnynt.

Gallwch ddysgu mwy a lawrlwytho’r siarter o wefan y Cynulliad Cenedlaethol.