A A English | Cymraeg

Model Cymdeithasol o Anabledd yng Nghymru – Ymunwch â’r Sgwrs

Cyhoeddwyd fframwaith newydd Llywodraeth Cymru ‘Gweithredu ar Anabledd: Yr Hawl i Fyw’n Annibynnol’ ar gyfer ymgynghoriad ar 22 Hydref 2018 a daeth i ben ar 18 Ionawr 2019.  Mae ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu dadansoddi ar hyn o bryd gyda’r bwriad o gyhoeddi’r fersiwn derfynol yn haf 2019.  Ategir y fframwaith gan y Model Cymdeithasol o Anabledd ac mae’n cynnwys ymrwymiad i gynyddu dealltwriaeth o’r Model Cymdeithasol ar draws Llywodraeth Cymru a thu hwnt; a sicrhau ei fod yn cael ei adlewyrchu’n eang yn ein polisïau a’n rhaglenni.

Yn dilyn yr ymgynghoriad, mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth ag Anabledd Cymru, yn cynnal 3 gweithdy hanner diwrnod ledled Cymru i ymgysylltu â phobl yn y sgwrs Model Cymdeithasol.  Bydd y gweithdai yn cynnwys trafodaethau ar y canlynol:

  • Ble y daw’r Model Cymdeithasol a pham mae’n bwysig?
  • Sut mae’r Model Cymdeithasol yn grymuso pobl anabl?
  • Sut mae’r Model Cymdeithasol yn edrych mewn ymarfer?
  • Enghreifftiau llwyddiannus o ddefnyddio’r Model Cymdeithasol.
  • Beth yw’r heriau a’r rhwystrau sy’n atal gweithredu pellach?
  • Sut allwn ni weithio gyda’n gilydd i sicrhau bod y Model Cymdeithasol yn cael ei adlewyrchu yn fwy eang.

Dyddiadau a lleoliadau:

14 Mai 2019: Canolfan Adnodd Cyfryngau, Heol Rhydychen, Llandrindod, LD1 6AH

29 Mai 2019: Future Inn, Heol Hemingway, Caerdydd, CF10 4AU

30 Mai 2019: Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW