A A English | Cymraeg

Michael Sheen yn codi ei lais ynghylch caethwasiaeth a masnachu pobl, 18/10/16 [C]

Mae Llysgennad Unicef y Deyrnas Unedig, Michael Sheen, wedi siarad am rôl cymdeithas a Llywodraeth mewn hyrwyddo gwarchod plant sy’n ffoaduriaid a dioddefwyr masnachu pobl.

Mae’r argyfwng ffoaduriaid presennol wedi arwain at 28 miliwn o blant yn ffoi gwrthdrawiad ac angen diogelwch ac amddiffyniad. Am eu bod yn arbennig o agored i niwed, gall llawer o’r plant hyn ddioddef cam-fanteisio. Mae codi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern yn allweddol i ymdrin â’r mater, gyda mwy o achosion yn cael eu hadrodd a mwy o ddioddefwyr yn dod yn eu blaen. Yn rhan o Wythnos Wrth-gaethwasiaeth, daeth Llywodraeth Cymru ag arbenigwyr yn y maes a chyrff trydydd sector ynghyd sy’n gweithio i ddarparu’r gefnogaeth orau bosibl i oroeswyr chaethwasiaeth.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael gwybod rhagor.