A A English | Cymraeg

Mesurau Newydd i Ddiogelu Plant mewn Ysgolion yng Nghymru, Mai 2006, [C]

O’r 1af o Fai, 2006, fe fydd hi’n ofyniad cyfreithiol ar bob athro sy’n dymuno cofrestru gyda Chyngor Addysgu Cyffredinol Cymru i gael ymchwiliad manylach fel rhan o’r broses gofrestru. Cyn hyn, yr oedd y gwiriadau datgelu yn fesur a argymhellwyd ond nid oedd yn orfodol.  Nid yw’r gwiriadau yn disodli’r gwaith o archwilio cefndir y mae Awdurdodau Addysg Lleol ac ysgolion yn ei gynnal cyn bod athro yn dechrau ar swydd newydd. 

Am ragor o wybodaeth, a fyddech cystal â gweld datganiad y Cynulliad i’r wasg.