A A English | Cymraeg

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn mynd i weithio gyda Rhaglen Dysgu Gydol Oes yr UE i hyrwyddo cyfleoedd i ddysgwyr Cymru, 09/10/09 [W]

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru ac Asiantaethau Cenedlaethol y Deyrnas Unedig ar gyfer Rhaglen Dysgu Gydol Oes yr Undeb Ewropeaidd yn mynd i weithio gyda’i gilydd i annog darparwyr gwasanaethau dysgu i ychwanegu dimensiwn Ewropeaidd i’w cwricwla.

Mae dogfen bolisi Cymru o’r Radd Flaenaf gan Lywodraeth y Cynulliad yn cefnogi’r cyfleoedd rhyngwladol sydd ar gael o dan y Rhaglen Dysgu Gydol Oes, fel gwerthfawr i gefnogi dysgwyr i gystadlu yn yr economi byd-eang. I gynyddu nifer y sefydliadau yng Nghymru sy’n derbyn y cynnig, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ymrwymo’i hun i gydweithredu’n agos gydag ECOTEC a’r Cyngor Prydeinig ? yr asiantaethau sy’n gyfrifol am y Rhaglen yn y Deyrnas Unedig.

O dan y Rhaglen Dysgu Gydol Oes, fe all sefydliadau gynnwys dysgwyr a gweithwyr cyflogedig o bob oed mewn gweithgareddau, megis gwirfoddoli dramor, cyfnewidiadau myfyrwyr a staff a phartneriaethau rhwng sefydliadau.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Rhaglen Dysgu Gydol Oes.