A A English | Cymraeg

Mae grantiau ar gael i helpu teuluoedd ar incwm isel brynu gwisg ysgol a chyfarpar, 07/08/19 [C]

Gall plant sy’n derbyn a dysgwyr sy’n cael prydau ysgol am ddim derbyn grant gan Lywodraeth Cymru os ydynt:

  • yn mynd i mewn dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd
  • ar ddechrau unrhyw gyfnod allweddol 2, 3 a 4 (cynradd ac uwchradd)
  • yn 4, 7, 11 neu 14 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion

Bydd plant ysgolion cynradd ac uwchradd â’r hawl i £125 ar gyfer pob cais.  Gall plant sy’n dechrau blwyddyn 7 bellach wneud cais am £200 i helpu gyda chostau ychwanegol dechrau yn yr ysgol uwchradd.

Bydd y gronfa’n cynnwys gwisg ysgol ac offer chwaraeon, cyfarpar ar gyfer teithiau tu allan i oriau ysgol, gan gynnwys dysgu awyr agored, ac offer ar gyfer gweithgareddau o fewn y cwricwlwm, megis dylunio a thechnoleg.

Sut i wneud cais

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol:

https://llyw.cymru/grant-datblygu-disgyblion-mynediad