A A English | Cymraeg

Mae cofrestru wedi agor ar gyfer Hawl i Holi ar Brexit Cymru Ifanc, 01/10/2018 [C]

Gall pobl ifanc rhwng 10 ac 20 oed gofrestru i ofyn cwestiynau i banel o arbenigwyr ar 24ain Hydref 2018, yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

James Williams, gohebydd Brexit BBC Cymru Wales, fydd yn cadeirio’r digwyddiad, a bydd panel o arbenigwyr amrywiol yn cael eu holi, gydag un panelwr arall i’w gadarnhau:

  • Huw Irranca Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
  • Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg
  • Ruth Coombs, Pennaeth Cymru, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
  • Mari Arthur, Cyfarwyddwr Cynnal Cymru/ Sustain Wales

Rydyn ni am wybod beth sy’n bwysig i bobl ifanc o ran Cymru, yr Undeb Ewropeaidd a Brexit. Mae hwn yn gyfle i blant a phobl ifanc ofyn cwestiynau am Brexit, sut y gallai effeithio ar deithio ac astudio yn y Deyrnas Unedig, ar hawliau a chydraddoldeb yng Nghymru ar ôl Brexit, neu ar ffermio a chynhyrchu bwyd, neu ar gymunedau diogel a hapus.

Bydd angen cyflwyno cwestiynau ymlaen llaw; er mwyn i ni allu grwpio cwestiynau tebyg a sicrhau bod cynifer o gwestiynau gwahanol â phosibl yn cael eu hateb ar y noson.

I archebu lle, a chyflwyno eich cwestiynau, llanwch y ffurflen hon os gwelwch yn dda a’i hanfon at andrea@childreninwales.org.uk erbyn dydd Mercher 10fed Hydref.